Giao Thông

Quảng Nam mở mới 06 tuyến xe buýt liền kề đến Đà Nẵng

71Views

Đại diện Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam cho biết, UBND tỉnh Quảng Nam vừa có quyết định công bố danh mục mạng lưới tuyến xe buýt nội tỉnh Quảng Nam và liền kề trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, TP. Đà Nẵng giai đoạn 2022-2030, định hướng đến năm 2050.

tỉnh Quảng Nam điều chỉnh, mở mới 06 tuyến xe buýt liền kề đến Đà Nẵng, Quảng Ngãi và 16 tuyến nội tỉnh giai đoạn 2022-2030.

Theo đó, tỉnh Quảng Nam điều chỉnh, mở mới 06 tuyến xe buýt liền kề đến Đà Nẵng, Quảng Ngãi và 16 tuyến nội tỉnh giai đoạn 2022-2030, định hướng đến năm 2050.

Cụ thể, giai đoạn này, tỉnh Quảng Nam sẽ mở 06 tuyến xe buýt liên tỉnh liền kề gồm: Tam Kỳ – Đà Nẵng (điều chỉnh); Mỹ Sơn – Đà Nẵng (điều chỉnh); Cửa Đại (Hội An) – Đà Nẵng (điều chỉnh); sân bay Chu Lai – Đà Nẵng (mở mới); Tây Giang – Đông Giang – Đà Nẵng (mở mới); Tam Kỳ – Quảng Ngãi (mở mới). Các tuyến nội tỉnh…

Cùng với đó, tỉnh Quảng Nam sẽ mở các tuyến buýt nội thành, nội thị Tam Kỳ, Hội An, Điện Bàn và các tuyến chuyên biệt phục vụ khách du lịch khi có nhu cầu.

Nguồn: https://thuonghieucongluan.com.vn/quang-nam-mo-moi-06-tuyen-xe-buyt-lien-ke-den-da-nang-a171739.html

Trả lời